onsdag den 27. august 2014

Flot etablering af rødkløverHvad giver blanding 42 plus 4 kg rødkløver? Som det ses på billedet: masser af rødkløver. Torben Kousgaard deltager i projektet ”Fytoøstrogener i rødkløver til får” og har lagt fire parceller ud med varierende andel rødkløver, nemlig:
  • blanding 22
  • 1/3 blanding 22 + 2/3 blanding 31
  • blanding 42
  • blanding 42 + 4 kg rødkløver
Kløvergræsset er sået med byg som dækafgrøde d. 28. april, og der er indtil videre taget to slæt. Nu skal fårene afgræsse arealerne og vædderen sættes til, og så skal vi se hvad andelen af rødkløver betyder for fårenes frugtbarhed. Vi måler også kløvergræssets indhold af fytoøstrogener. Hvis en stor andel rødkløver ikke giver færre drægtigheder, kan fårene udnytte kvægbrugernes slætmarker med rødkløver i efteråret.

Kvægbrugskonsulent Irene Fisker                  
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

Skålplanter i august - der er liv i biogas-afgrøden

Skålplanten, på latin Silphium perfoliatum, hedder sådan på dansk, fordi dens blade danner en skål omkring stænglen, og heri fanger den nattens dug som en lille skål med vand. Dette, ser det ud til,  er en væsentlig del af plantens vandhusholdning, på Foulum stod den strunk gennem sommerens lange varme tørre periode uden vanding. På Jyndevads sandjord er den dog blevet vandet flere gange.
Også fugle, insekter og andre dyr nyder godt af Skålplantens små vandbeholdere i sommerens varme, og insekterne summer om blomsternes nektar og pollen, så det er en lyst.
Det er også en stor lyst for det menneskelige øje, at se på den frodige plante, med den rigelige gule blomstring.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent 
 
  

mail:  cma@okologi.dk
+45 30 62 72 15
mobil: +45 30 62 72 15

mandag den 25. august 2014

Investeringer på økologisk bedrifter kan søges indtil 15. september 2014


NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet for muligheden for at søge tilskud fra en økologisk pulje.
Der skal søges inden den 15. september 2014.
Der er udarbejdet en teknologiliste 2014, hvor det bl.a. fremgår, at der er mulighed for at søge til drivveje og en tunnel (billederne viser parkeringsplader og en tunnel, eksempler på hvad der kan søges til). Tunnelen kunne laves, så arealet til afgræsning for køerne kan udvides, hvis det er muligt på ejendommen.
Der gives 40% i tilskud, og der skal minimum investeres i 100.000 kr.
Kontakt e-mail: tilskud@okologi.dk eller mobil: 29394648.

Kirstine Lauridsen
Kvægbrugskonsulent
Mobil 20436104

torsdag den 21. august 2014

Ny randzonelov fra 1. august 2014


Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med randzoner? Efter den nye lov skal der udelukkende være randzoner om vandløb og søer, som enten er:
  1. klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
  2. beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
  3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i §69, stk. 1, i lov om vandløb, eller
  4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generationsvandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).
Bemærk at der efter den nye randzonelov kun skal være 9 eller 7 meter, hvor der allerede er krav om 2 meter bræmmer.
Find og se din randzone på dette link


Vi følger op på randzone regler og ændringer og skriver det her på bloggen og i nyhedsbrevet i Økologi & Erhverv.

Kilde: NaturErhvervsstyrelsen

Marie-Louise Simonsen
Mobil 30625852

onsdag den 20. august 2014

Mærkelige grøntsager og grøngødning på BarritskovDer har netop været holdt en markvandring på Barritskov, hvor Aarstiderne har en række demo- og forsøgsdyrkninger med specielle grøntsager. Der undersøges potentialet for nye typer (eller evt. gamle og glemte typer) grøntsager, som kan forsyne Aarstidernes abonnementskasser med råvare en gang i fremtiden. Én af de lovende kulturer var en næsten sukkulent spinat type "Red Malabar" som ses på billedet. Den smagte godt og var dejlig sprød. Den vil være en flot nyskabelse i kosten.
På forsøgsarealet afprøves også et nyt dyrkningskoncept, hvor grøngødning dyrkes i smalle bede side om side med bede med grønsager, (GUDP projektet Økologi i Sporet). Den fremvoksede grøngødnings skal kunne slås af og flyttes over i bedene med grønsager, og næste år kan grøngødningen nedmuldes og overlade pladsen til en grønsagskultur sammen med en god forfrugtsvirkning. Målet er at udvikle et dyrkningssystem, der ikke behøver kvælstoftilførsel, og hvor pløjning afløses af andre operationer. På billedet bliver grønmassen nedmuldet med en Spader fra Imants.
Michael Tersbøl
Mobil 51532711

mandag den 4. august 2014

Tidlig høst skal udnyttes til grøngødning
Høsten er usædvanlig tidlig i år, og det bør du udnytte til at etablere en god grøngødning ved at så det hurtigst muligt efter høst.

Vintervikke og fodervikke er afprøvet i økologiske landsforsøg i 2001-2002. Alle de afprøvede grøngødningsafgrøder havde en god effekt på udbyttet i den følgende vårbyg, som gav op til ca. 20 pct. højere udbytte i gennemsnit af forsøgene. Forsøgene blev sået i løbet af august (i gennemsnit ca. 15. august). Hvis det bliver sået før 15. august, er der evt. mulighed for et højere merudbytte, hvis etableringen af grøngødningen bliver vellykket. Efter en god grøngødning er det muligt at prioritere husdyrgødning til andre afgrøder med en ringere forfrugt.


Mindre udvaskning ved iblanding af rug
Vintervikke giver mindre udvaskning end fodervikke, da sidstnævnte ikke overvintrer. På sandjord bør du derfor så fodervikke sammen med vinterrug for at kompensere for udvaskning af kvælstof fra fodervikken. Vintervikke er dyrere som frø og kan også risikere at give ukrudtsproblemer i kornafgrøder på længere sigt.

Vintervikke synes ikke at være til salg til landbrug nogen steder. Hverken økologisk eller konventionelt. Fodervikke findes heller ikke økologisk, men som konventionelt frø og er set til ca. 10 kr. pr. kg. Begge priser eksklusiv moms.

Udsædsmængder:
Vintervikke: 40-60 kg pr. ha
Rug/vintervikke: 40/25 kg pr. ha
Rug/fodervikke: 40/40 kg pr. ha

Michael Tersbøl
Tlf.: 5153 2711