torsdag den 21. august 2014

Ny randzonelov fra 1. august 2014


Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med randzoner? Efter den nye lov skal der udelukkende være randzoner om vandløb og søer, som enten er:
  1. klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
  2. beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
  3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i §69, stk. 1, i lov om vandløb, eller
  4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generationsvandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).
Bemærk at der efter den nye randzonelov kun skal være 9 eller 7 meter, hvor der allerede er krav om 2 meter bræmmer.
Find og se din randzone på dette link


Vi følger op på randzone regler og ændringer og skriver det her på bloggen og i nyhedsbrevet i Økologi & Erhverv.

Kilde: NaturErhvervsstyrelsen

Marie-Louise Simonsen
Mobil 30625852

Ingen kommentarer:

Send en kommentar