fredag den 19. september 2014

Intensiv planteproduktion med mobil grøngødning i NL.


På vores tur til Holland i projektet HØJ PRODUKTION UDEN KONVENTIONEL HUSDYRGØDNING brugte vi en eftermiddag hos Joost van Strien. 93 ha. økologisk siden '97 og biodynamisk siden '04. Der importeres lidt økologisk møg og gylle (300 t) og der modtages 900 tons snittet naturplejemateriale, som komposteres og bruges som jordforbedring. Markplanen består af 25% med kløvergræs/lucerne, 25% korn, 25 % rodfrugter og 25% grøntsager. Der sås efterafgrøder med bælgplanter overalt, hvor det er muligt. Der pløjes med 8 furet skrælplov (Rumpstadt) i max. 17 cm's dybde, og der køres i faste kørespor resten af sæsonen (efter pløjning) med 3,15 m sporbredde. Kløvergræs bruges delvis som foder til kvægbruger, delvis til direkte gødskning til grønsager og ellers ensileres det til udbringning tidligt om foråret. Komposten fra naturplejematerialet indeholder 8 kg N pr. tons. Jordens kulstofindhold er steget fra 2,3 til 2,8 i den tid Joost har drevet gården. Der indkøbes en meget fin og varmebehandlet kompost til at lægge over frøene, når der er sået. Derved undgås meget ukrudt, som vil spire i rækkerne, og arbejdsbehovet er nedsat med 50 %. Vi så flotte afgrøder på kamme, industrigulerødder, cikorie til julesalat og hokkaido. Snorlige rækker og ukrudtsfrie. Gården har en hjemmeside sammen med en anden ung landmand: http://www.bioromeo.nl/boeren/zonnegoed/

Michael Tersbøl
Mobil 51532711Ingen kommentarer:

Send en kommentar