torsdag den 11. september 2014

Tidlig såning af efterafgrøder betaler sig

Vinterrugen i denne mark blev høstet den 27. juli og straks efter etablerede Hans Roostgaard Andersen en efterafgrøde med en blanding af olieræddike, gul sennep og rødkløver. Efterafgrøden blev etableret med pløjning for at komme en begyndende bestand af tidsler til livs. Der blev prøvet med forskellige udsædsmængder, som ikke gav nogen synlig forskel. Men på forageren blev såningen udsat til 10. august. Forskellen er meget tydelig både med hensyn til udvikling af top og rod. Det forventes, at der kan være 30-60 kgN/ha ekstra til rådighed i den tidligt såede efterafgrøde.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar