fredag den 31. oktober 2014

Sidste slæt græs

Sidste slæt , tørstofprocent og sporer.
Der er ensileret på livet løs de sidste dage, hvor der har været tørvejr – sådan da. Og så fik vi lidt nattefrost.
Ensilagen er våd, og hvis der er meget cikorie i, har jeg hørt flere sige: det ligner ”roetop”.
Det er svært at tørre, og tørstofprocenten er svær at få op på mellem 25 til 30 %, for at undgå saftafløb.
Sandindholdet i ensilagen vil også være  øget.
Indholdet af sporer i ensilagen kan stige meget, og det bør vurderes, om det skal bruges til køerne,
hvis der er for højt et indhold. Tag dine forholdsregler og hold god hygiejne ved malkningen.
Kirstine Lauridsen
Agronom kvæg
Mobil 20436104
 
 


 

torsdag den 30. oktober 2014

Smælderlarver i vinterrug

Smælderlarver kan angribe alle afgrøder der dyrkes i optil 4 år efter en ompløjet græsmark. Størst skade ses dog normalt 1-2 år efter ompløjning. Skaderne er altid underjordiske. På korn ses de som gule blade eller helt visne planter. Tages planterne op ses helt eller delvist overgnavede stængler. Vinterrug skulle være den mest modstandsdygtige afgrøde, fordi larvernes aktivitet er mindst om efteråret. Størst skade ses ofte i kartofler, roer eller andre langsomt voksende forårssåede afgrøder. Anbefalingen i denne mark er, at omså de pletter, hvor skaderene er størst med vinterrug (180 kg/ha) omkring midten af november.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk
 

onsdag den 29. oktober 2014

Webinar og gratis onlinekursus om økologiske biogas

I dag fik vi så gennemført vores webinar, hvor undertegnede holdt et kort foredrag om vores aktiviteter i IIE-projektet SUSTAINGAS. www.sustaingas.eu
Webinaret er indledningen til et online kursus, som er åbent for alle og kan tilgås på nettet, nårsomhelst, det passer den enkelte at bruge tid på det. Kurset kan bruges frem til d. 13. marts 2015. Det er gratis, men man skal registrere sig for at få et password, og det gør du her: http://www.renac.de/en/current-projects/sustaingas/registration/registration-danish.html

Webinaret blev i øvrigt optaget, så det kan stadig ses på nettet på dette link:
http://www.renac-online.de/plugin/bbb/listing.php,  hvor man først skal have logget sig på med de logondata man har modtaget efter registrering.Onlinekursets hovedemner:

  • Det grundlæggende om biogasproduktion
  • Hvad er ØKOLOGISK biogas?
  • Effekten af økologisk biogas på landbrug og miljø
  • Økonomisk levedygtighed og projektudvikling
  • Praktiske overvejelser
  • Best practice eksempler
God fornøjelse med kurset 
Michael Tersbøl
Mobil 51532711

tirsdag den 28. oktober 2014

Lucerne tæt på 1. november

Det var egentlig afgjort. Lucerne skulle gå ind i vinteren med en god pels der skulle sikre kalium til overvintring på denne jb 3. Plus en masse nye skud, klar til foråret.
Men jordtemperaturen er høj og der er ikke planlagt frost de næste 14 dage, så afgrøden er ved at blive for tæt.
Lucerne er slået idag, med skarpe knive med 8 cm stub. Straks den er væk, kommer der 10 t dybstrøelse på.
Sven Hermansen mob. 29437550

tirsdag den 21. oktober 2014

Vinterspelt under våde forhold

230 kg Oberkulmer, sået den 8. oktober i det lune efterår. Forfrugten er havre efter som kom efter en frøgræsmark. Der var lagt op til en fin afgrøde her, lidt syd øst for Brønderslev.
Ca 150 mm regn på et par døgn, satte de flade marker under blank vand. Vi ved at vinterspelt generelt er robust og at den tåler at stå med fødderne lidt vådt. I modsætning til feks vinterrug. Men sådan en test har vi ikke tidligere set den udsat for.
Planterne er der men de er små og lidt for rødlige. Vi tror på at, hvis det lune vejr fortsætter et par uger inden den første rigtige nattefrost, så overlever denne Oberkulmer Rotkorn også den brutale behandling.
Økologikonsulent Sven Hermansen mobil 29437550 mail sh@okologi.dk

tirsdag den 14. oktober 2014

Økologiske roer på foderbordet

Roerne her er dyrket hos en sønderjysk mælkeproducent. Fra venstre er det Kyros (16-17 % tørstof), Enermax (19-20 % tørstof) og Beretta (22-23 % tørstof). Beretta fås som økologisk produceret frø og udmærker sig ved at have en kraftig top, som dækker jorden tidligt. Erfaringen fra denne mark er imidlertid, at Beretta er knudret med meget vedhængende jord, og derfor tør landmanden ikke samensilere roerne med majs. Nu overvejes det hvordan roerne skal udfodres, så køerne ikke sorterer for meget i foderet. Roerne kommer til at indgå i foderplanen med 2 FEN pr. ko.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

mandag den 13. oktober 2014

Gode slagtelam kun på grovfoder

I projekt ”Uddannelse i produktion af økologiske får, lam og geder – fra produktion i stalden til afsætningsegnede kød og mælkeprodukter” har Økologisk landsforening arrangeret en tur til svenske fåreavlere. Ved besøget hos Viktoria Gustavson og Håkan Ljungqvist, så vi deres gode krydsningsmoderdyr som består af Svensk Finuld og Texel og med en slutvædder af Suffolk. Lammene blev produceret på grovfoder, afgræsning og græsensilage. Besætningen har været med i en forsøgsserie udført af Götale Forsøgsstation, der forsker i grovfoder til moderfår og lammeproduktion. Et af deres forsøg viste en forskel på 5 kg mertilvækst på lam hvor mødrene havde fået en høj fordøjelig græsensilage i forhold til en mere middel fordøjelig ensilage. Forsøget viste også at selvom der blev suppleret med korn til den middelfordøjelige ensilage så hjalp det ikke på tilvæksten hos lammene. Så det var meget entydigt at den gode kvalitet og fordøjelighed i græsensilagen viste en tydelig forbedring i lammetilvæksten. Det var også tydeligt, at de svenske fåreavlere gik meget op i kvaliteten af deres grovfoder, efter at have deltaget i den forsøgsserie, som gav dem klare tal for hvad det betyder for deres økonomi i fåreavlen, og den kvalitet af deres lam som er nødvendig for en fornuftig afsætning. Alle disse forsøg med mere, kan findes på Götale forsøgsstations hjemmeside og der er læsestof til mange lange vinteraftner som kan bruges til at blive klogere på fåre- og lammeproduktion.

Økologikonsulent Bjarne Hansen, 
tlf. 21 15 87 06. 
Mail: bh@okologi.dk

Høj pris på skind fra Gotlænderfår

I projekt ”Uddannelse i produktion af økologiske får, lam og geder – fra produktion i stalden til afsætningsegnede kød og mælkeprodukter” har Økologisk landsforening arrangeret en tur til svenske fåreavlere. Ved besøget hos Margareta og Magnus Håård, så vi deres fine Gotlænderbesætning, og fik indsigt i den stigende pris og omsætning af skind, som bidrager mere til indtjeningen pr moderfår, end kødproduktionen. De værdisatte deres salg af skind til kr. 800 pr styk, og kødet til kr. 600 pr lam, og vi så flere udsalgssteder, der solgte de færdige skind til en pris på imellem kr. 1500 og kr. 2000 pr styk. Det er almindeligt i Sverige at prisen på lam falder med 40 % efter september, så derfor en gns. pris på kr. 600 i deres slagteperiode.

60 % af alle får i Sverige er Gotlænderfår og de udførte naturpleje på denne ejendom på en meget effektiv måde. Besætningen har deltaget i gårdstudier udført af Götala Forsøgsstation i Skara og har opnået fine tilvækst resultater af deres lam på ren grovfoder. De fleste lam blev leveret med høj slagtevægt til slagteri uden brug af korn eller kraftfoder.

Økologikonsulent Bjarne Hansen, 
tlf 21 15 87 06
Mail: bh@okologi.dk

 
  


onsdag den 8. oktober 2014

Efterafgrøde af rødkløver

Ved maskindemonstration 6 oktober hos Thorbjørn Sørensen blev der fremvis en efterafgrøde af rødkløver, 3 kg udsædsmængde sået den 8. maj ved sidste radrensning i vinterrug. Efterafgrøden stod meget kraftig, og der må forventes en god produktion af kvælstof, som den kommende vårafgrøde kan få gavn af.

Med venlig hilsen

Bjarne Hansen 

Mobil: 21 15 87 06


Radrensning i vinterhvede med Cameleon

Ved maskindemonstrationen den 6. oktober hos Thorbjørn Sørensen blev der radrenset i tidlig sået vinterhvede med en Cameleon radrenser. Det bliver spændende at følge effekten af radrensningen i den kommende vækstsæson. Vejret var perfekt til radrensningen, og der må forventes en god bekæmpelse af frøukrudtet.

Økologikonsulent 
Bjarne Hansen 
tlf. 21158706