søndag den 2. november 2014

Foderopgørelse og fordeling

 
Det er nu tid til endelig opgørelse over de beholdninger, der er til rådighed i vinterperioden.
Analyser af de enkelte stakke/afgrøder  er vigtige ved beslutning om,
hvilke grupper af dyr der skal have hvad. Med udsigt til den største overskridelse af kvoten,
der er set, kunne dette måske indgå i de beslutninger, der tages. Nykælvede køer er stadig dem,
der skal prioriteres først. Og måske kan der ved den rigtige sammensætning af grovfoderet,
spares på det dyre indkøbte foder?
Vi kan være behjælpelige med disse beregninger.
Kirstine Lauridsen
Agronom, kvæg
Mobil 20436104
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar