tirsdag den 28. januar 2014

Crimpet korn i stakken

Før vi skal i marken og alt det der følger med, er det en overvejelse værd at kigge på høstmetoder til bjergning af foderkorn. Billedet viser crimpet rug og havre der er lagt i en stak med 3. slæt ovenpå. Crimping har den fordel at det høstes ved en vandprocent på omkring 25-30, altså op til 14 dage før normal høst. Det giver plads i marken til efterafgrøder eller udlæg. Hver dag der kan vindes i august er 1-2 kg N værd i den efterfølgende afgrøde, når det gælder effekten af efterafgrøder. I udlægsmarkerne vil vi kunne anvende mere aggressive arter som rødkløver, fordi der er mindre risiko for at udlægget gror over kornafgrøden.
I stakken er det crimpede korn kørt meget hårdt sammen og der er ingen problemer med kvaliteten.
Økologikonsulent Sven Hermansen, Mail: sh@okologi.dk mobil 29437550

Ribbehøstet korn i stakken

Før vi skal i marken og alt det der følger med, er det en overvejelse værd at kigge på høstmetoder til bjergning af foderkorn. Billedet viser ribbehøstet korn der er lagt i en stak med 3. slæt ovenpå. Ribbehøsten er en forholdsvis billig metode, der giver et korn-grovfoder der har gode værdier i mælkeproduktionen, i modsætning til den almindelige helsædshøst, der ofte går hen og bliver for tung til de malkende. I marken giver ribbehøst den udfordring at halmen bliver derude og maskinerne lægger den ned i sporene. Det vil sige at det ikke er optimalt at lave kløvergræsudlæg i de marker. Halmen skal knuses eller bjerges efterfølgende. I stakken er det et let at håndtere når der er lagt omhyggeligt ind. Halvvejs i vinterfodringen, inden det blev koldt, finder vi heller ikke antydning af mugne pletter.
Økologikonsulent Sven Hermansen, Mail: sh@okologi.dk mobil 29437550

Erosion og kvikbekæmpelse

Kvikken skal vi have bekæmpet når der er for meget af den, ellers ved vi alle hvordan det kommer til at se ud og hvilke konsekvenser det har for udbyttet, i kvikpletterne kommer der ikke ret mange kerner i tanken under mejetærskningen.
Det første billede viser hvad der også sker efter kvikbehandling; en kraftig erosion og udvaskning.
Det andet billede viser at der er kvik i marken. På denne sandjord kan man køre efter 2-4 dages tørvejr, og så kom det op ovenpå at ligge, det tager slemt skade under barfrosten.
Vurder når du pløjer og gennem hele sommeren, hvorvidt det er i år der skal reguleres rodukrudt i marken eller om der skal etableres grøngødning/efterafgrøde.
Skal marken renses for rodukrudt eller skal der holdes på jord og næringsstoffer, mens der indbygges kvælstof og kulstof i jorden?

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk