søndag den 30. marts 2014

Dybstrøelseskali til lucerne

Med ca 20 t rimeligt velomsat dybstrøelse til lucernemarken, har den fået den kalium der kan blive til den i denne vækstsæson. Det svarer til i omegnen af 100 kg K, hvilket ikke er ret meget til sådan en afgrøde på en JB3, sandet til grovsandet jord. Men det er vurderet at kørsel med gyllevognen efter slæt vil gøre mere skade end gavn. Det er meget tydeligt at se sporene efter tidligere trafik i lucernen.
Afgrøden på denne mark er fin, der er mange skud pr plante og plantebestanden er tilfredsstillende. Der er brugt en hø-blanding med lucerne og græs, noget der normalt ikke er lucernes livret. På nabomarken, der er noget mere tør, er plantetallet blevet for lavt og den indstilles til ompløjning. Lucerne på JB2, 3 og 4 er en særlig og svær disciplin som flere og flere efterhånden bliver gode til.
Sven Hermansen Økologikonsulent mail: sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50+45 29 43 75 50

Pleje af kløvergræs

Det ser måske lidt brutalt ud, men denne mark skulle gerne have en sæson mere med god afgræsning til køerne. Kløverbestanden er fin, men græsserne mistede helt pusten i 2013. Løsningen er at harve marken igennem med en let Marsk Stig harve med smalle tænder. Det ser noget voldsomt ud (også lidt voldsommere end forventet da medhjælperen var færdig), tørven fløj om ørerne på manden. På billedet er der til venstre harvet en enkelt gang, i midten er der isået græs med en Wäderstadt Rapid og til højre er der en ubehandlet stribe. Marken skal tromles igen efter endt behandling.
Der er sået en græsblanding med rajsvingel og hybridrajgræs, for at give fart over feltet. Vi tror på den her behandling.
Sven Hermansen  Økologikonsulent  mail:  sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50