torsdag den 22. maj 2014

Kløvergræs i siloen

Kløvergræsset bliver kørt ind i disse dage. Vejret er perfekt, græsset har ligget på skår i 1-2 dage og udbyttet er overraskende stort. På Langbakgaard er det græsblandinger uden rajsvingel og hybridrajgræsser. Slætmarkerne er bl 22 med 2 kg rødkløver, afgræsningsmarkerne er ren bl 22.
Det er lidt overraskende at udbyttet er så højt, det vurderes til 4000 fe/ha i 1. slæt den 22 maj. Vinter og forår har været god ved markerne, ingen tvivl om det, men vi søger yderligere forklaringer. På gården blev der ikke taget 5. slæt som der normalt ville blive gjort. Det betød at græsmarkerne gik ind i vinteren med noget mere pels end de plejer. Vi overvejer nu om den behandling er medvirkende årsag, forstået på den måde at kaliforsyningen i selve planten er langt bedre end når der bliver taget et sent slæt, lige når den første rigtige nattefrost sætter ind. Det er i hvert fald en god fornemmelse at lægge foder i de mængder og kvaliteter i siloen, beholdningerne var kommet lidt langt ned.
Økologikonsulent Sven Hermansen. mail: sh@okologi.dk mobil: 29 43 75 5029 43 75 50

Bæredygtige biogasafgrøder

På billedet ses det, at Skålplanten (Silphium perfoliatum L.) er ved at lukke rækkerne midt i maj. Denne parcel blev plantet for et år siden, der blev som planlagt ikke høstet på den første år, og den nåede som ventet frem med en bladmasse der svarer cirka til det den har her i maj andet vækstår.
I år og de næste mange år fremover kan der forventes et udbytte på 18-25 tons tørstof/ha, svarende til et metan-udbytte på 5500-6000 m3 gas/ha. Udbyttet af tørstof er større end det man får i majs, mens udbyttet målt i metan er på niveau med det man får i majs. Forudsætningen for sammenligningen af de to afgrøder er, at de gødes med cirka  samme kvælstofmængde.
Fordelene ved at dyrke skålplante til biogas er bl.a. at det er en flerårig afgrøde, der ikke er meget arbejde ved efter etablering og at den opbygger kulstof i jorden. Desuden er det en smuk afgrøde der blomstrer med gule blomster i juli-august-september, blomsterne er meget attraktive for alle slags insekter, ikke mindst bier.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15+45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
Perfekt udlæg

Grundlaget for en tæt og holdbar græsmark er her realiseret med en Väderstad såmaskine. Ærterne er sået sammen med 6 kg. rajgræs i 4 cm dybde for at gøre udlægget tættere. Herefter er der tromlet og Väderstaden har været over arealet igen, denne gang med for- og efterharven hævet, for at skabe optimale spiringsbetingelser for hvid- og rødkløveren i den udlagte kløvergræsblanding. Godt arbejde.
Erik Kristensen
Planteavlskonsulent tel. 30627545