tirsdag den 17. juni 2014

Holistisk afgræsning på Søgård Andelslandbrug

Økologisk Landsforening afprøver holistisk afgræsning sammen med flere landbrug, bl.a. sammen med Marie og Ole på Søgård Andelslandbrug, hvor et hold unge malkekøer fra 26 april og hele sæsonen skal græsse Holistisk. Det indebærer at græsset skal have lov at gro sig langt og kraftigt og sætte tilsvarende lange gode rødder. Her er der i de første to græsningsrunder valgt at der skal være 25 dage mellem afgræsningsrunderne, nogenlunde svarende til et slæt, til højre har køerne græsset i går, til venstre er der græsset en gang i år for knap 25 dage siden, snart klar til afgræsning.
Princippet er at der skal gå mange dyr på et lille areal, relativt kort tid, hvor de skal æde alt det de har lyst til og trampe tilsvarende græs ned. Det giver stor ædelyst hos dyrene at de kommer ind på frisk græs hver dag og at de frit kan vælge mellem friske grønne blade af kløver og græs i bunden og stilk og frø fra toppen. Køernes gødning er lind af konsistens og de æder ikke helt op på foderbordet, så indtil videre ser det der i Danmark kun er prøvet på kødkvæg, lovende ud som afgræsningssystem til malkekøer.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
Strukturskade i for tidligt sået vårbyg

Foråret 2014 har været sjældent tørt med gode forhold for etablering af afgrøderne. Desværre ser vi nu flere steder, at der alligevel er blevet sået for tidligt. Denne mark er etableret med vårbyg den 5. april med pløjning ca. 3 uger tidligere. Såningen er foretaget med et rotorharve såsæt og det ses nu, at det kun er de øverste 10 cm der har krummestruktur, mens der i dybere lag (under 10 cm) findes et hårdt lag, som er svært gennemtrængeligt for vand og rødder. Dermed for vårbyggen meget vanskelige vilkår med en vækst, der er hæmmet.
Planteavlskonsulent, Claus Østergaard
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk