onsdag den 18. juni 2014

Krudt og Kalium til engen

Det er blevet vanskeligt at få forsynet engene med kalium, det er ikke længere tilladt at udbringe dybstrøelse eller kompost om vinteren, når frosten kan bære maskinerne. Jordprøverne fra engene, længst væk i billedet, viser kali-tal på 3-4, ikke helt i bund, men fosfortal, Pt og kalkniveau, Rt er er også lavt hhv 1,5 og 5,0, så der er brug for tilførsel af næringsstoffer, da mobiliseringen på sådan en eng, hvor der tages flere slæt er langsom. Stakken her er gammel dybstrøelse der kan spredes fin, så den kommer til at ligge i bunden, når rundballerne er kørt i hus.
Sven Hermansen Økologikonsulent mail: sh@okologi.dk mobil: 29 43 75 50

Græsmarksstyring

Her er græsset i den grad og helt utilsigtet, løbet fra køerne. I foråret kom køerne "måske en 3 -4 dage for sent ud". Det er et skiftefoldssystem med gode arealer til rådighed og en meget fin græsoptagelse. Det der gik galt i græsmarksstyringen var, ud over for sen udbinding, også den voldsomme vekslen mellem varme og kolde perioder i foråret. I dag, på denne mark, finder køerne ca 10 fe afgræsning. Der er masser af godt græs i bunden og man kan se at de er begyndt at græsse hen over toppen af græsserne. Vi afprøver mobgrazing eller holistisk afgræsning under mere kontrollerede former, blandt andet på Søgård, se bloggen her fra den 17. juni.
Det var nu ikke hensigten på denne ejendom i Himmerland. Marken skal slås af med kort stub, når køerne har hentet hvad de kan på folden. Afpudsningsslettet bliver lagt i bunden af en markstak og når der kommer vand fra oven eller fra vandingsmaskinen, vil marken skyde fra bunden med fin ny bladvækst.
Sven Hermansen  Økologikonsulent mail: sh@okologi.dk mobil: 29 43 75 50