onsdag den 27. august 2014

Flot etablering af rødkløverHvad giver blanding 42 plus 4 kg rødkløver? Som det ses på billedet: masser af rødkløver. Torben Kousgaard deltager i projektet ”Fytoøstrogener i rødkløver til får” og har lagt fire parceller ud med varierende andel rødkløver, nemlig:
  • blanding 22
  • 1/3 blanding 22 + 2/3 blanding 31
  • blanding 42
  • blanding 42 + 4 kg rødkløver
Kløvergræsset er sået med byg som dækafgrøde d. 28. april, og der er indtil videre taget to slæt. Nu skal fårene afgræsse arealerne og vædderen sættes til, og så skal vi se hvad andelen af rødkløver betyder for fårenes frugtbarhed. Vi måler også kløvergræssets indhold af fytoøstrogener. Hvis en stor andel rødkløver ikke giver færre drægtigheder, kan fårene udnytte kvægbrugernes slætmarker med rødkløver i efteråret.

Kvægbrugskonsulent Irene Fisker                  
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

Skålplanter i august - der er liv i biogas-afgrøden

Skålplanten, på latin Silphium perfoliatum, hedder sådan på dansk, fordi dens blade danner en skål omkring stænglen, og heri fanger den nattens dug som en lille skål med vand. Dette, ser det ud til,  er en væsentlig del af plantens vandhusholdning, på Foulum stod den strunk gennem sommerens lange varme tørre periode uden vanding. På Jyndevads sandjord er den dog blevet vandet flere gange.
Også fugle, insekter og andre dyr nyder godt af Skålplantens små vandbeholdere i sommerens varme, og insekterne summer om blomsternes nektar og pollen, så det er en lyst.
Det er også en stor lyst for det menneskelige øje, at se på den frodige plante, med den rigelige gule blomstring.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent 
 
  

mail:  cma@okologi.dk
+45 30 62 72 15
mobil: +45 30 62 72 15