tirsdag den 9. september 2014

Pas på Hæmonchus (blodorm)Vægten er et uundværligt redskab til at følge lammenes tilvækst. Lammene bør vejes med jævne mellerum, som er en gang om ugen eller hver anden uge. Går tilvæksten i stå eller bliver ligefrem negativ, skal der reageres hurtigt. Der er flere mulige forklaringer som fodermangel eller løbe-tarmorm, og især Hæmonchus (blodorm) er store tabsvoldere i dansk lammeproduktion. Det er ikke altid, at prøver af fæces viser æg af Hæmonchus, men manglende tilvækst skal få os til at reagere. Hæmonchus ses på slimhinderne, f.eks. i øjnene, og hvis de begynder at blive blege, kontaktes dyrlægen. Se figuren.

Jens Christian Skov
Tlf.: 2344 6557

Sojamelasse – en ny gødning til økologerEt restprodukt efter proteinudvinding af konventionelle GMO-fri sojabønner er blevet godkendt som konventionel gødning, som kan bruges af økologer som en kvælstofgødning under 70 kg N/ha-reglen. Hvis det blandes i gylle med under 25 pct., kommer det ind under husdyrgødningsreglerne. Produktet er flydende med 25 pct. tørstof og indeholder i gennemsnit 5 kg kvælstof, 5 kg svovl, 1,75 kg fosfor og 11,25 kg kalium pr. ton. Der produceres op til 200 ton om dagen, og man skal som aftager selv kunne opbevare det i en gyllebeholder el. lign. Prisen er 85 kr./ton, leveret i en radius på 80-100 km fra fabrikken i Hornsyld. Prisen svarer nogenlunde til det, man giver for kalium i patentkali eller vinasse, oveni dette får man som i vinasse kvælstof, svovl og lidt fosfor med i handlen.


Det er HedeDanmark, Kasper Axelsen tlf. 21692679 kan@hededanmark.dk, der står for distributionen og tager imod bestillinger af Sojamelasse til gødskning.

Carsten Markussen
cma@okologi.dk
Mobil: 3062 7215