mandag den 13. oktober 2014

Gode slagtelam kun på grovfoder

I projekt ”Uddannelse i produktion af økologiske får, lam og geder – fra produktion i stalden til afsætningsegnede kød og mælkeprodukter” har Økologisk landsforening arrangeret en tur til svenske fåreavlere. Ved besøget hos Viktoria Gustavson og Håkan Ljungqvist, så vi deres gode krydsningsmoderdyr som består af Svensk Finuld og Texel og med en slutvædder af Suffolk. Lammene blev produceret på grovfoder, afgræsning og græsensilage. Besætningen har været med i en forsøgsserie udført af Götale Forsøgsstation, der forsker i grovfoder til moderfår og lammeproduktion. Et af deres forsøg viste en forskel på 5 kg mertilvækst på lam hvor mødrene havde fået en høj fordøjelig græsensilage i forhold til en mere middel fordøjelig ensilage. Forsøget viste også at selvom der blev suppleret med korn til den middelfordøjelige ensilage så hjalp det ikke på tilvæksten hos lammene. Så det var meget entydigt at den gode kvalitet og fordøjelighed i græsensilagen viste en tydelig forbedring i lammetilvæksten. Det var også tydeligt, at de svenske fåreavlere gik meget op i kvaliteten af deres grovfoder, efter at have deltaget i den forsøgsserie, som gav dem klare tal for hvad det betyder for deres økonomi i fåreavlen, og den kvalitet af deres lam som er nødvendig for en fornuftig afsætning. Alle disse forsøg med mere, kan findes på Götale forsøgsstations hjemmeside og der er læsestof til mange lange vinteraftner som kan bruges til at blive klogere på fåre- og lammeproduktion.

Økologikonsulent Bjarne Hansen, 
tlf. 21 15 87 06. 
Mail: bh@okologi.dk

Høj pris på skind fra Gotlænderfår

I projekt ”Uddannelse i produktion af økologiske får, lam og geder – fra produktion i stalden til afsætningsegnede kød og mælkeprodukter” har Økologisk landsforening arrangeret en tur til svenske fåreavlere. Ved besøget hos Margareta og Magnus Håård, så vi deres fine Gotlænderbesætning, og fik indsigt i den stigende pris og omsætning af skind, som bidrager mere til indtjeningen pr moderfår, end kødproduktionen. De værdisatte deres salg af skind til kr. 800 pr styk, og kødet til kr. 600 pr lam, og vi så flere udsalgssteder, der solgte de færdige skind til en pris på imellem kr. 1500 og kr. 2000 pr styk. Det er almindeligt i Sverige at prisen på lam falder med 40 % efter september, så derfor en gns. pris på kr. 600 i deres slagteperiode.

60 % af alle får i Sverige er Gotlænderfår og de udførte naturpleje på denne ejendom på en meget effektiv måde. Besætningen har deltaget i gårdstudier udført af Götala Forsøgsstation i Skara og har opnået fine tilvækst resultater af deres lam på ren grovfoder. De fleste lam blev leveret med høj slagtevægt til slagteri uden brug af korn eller kraftfoder.

Økologikonsulent Bjarne Hansen, 
tlf 21 15 87 06
Mail: bh@okologi.dk