fredag den 31. oktober 2014

Sidste slæt græs

Sidste slæt , tørstofprocent og sporer.
Der er ensileret på livet løs de sidste dage, hvor der har været tørvejr – sådan da. Og så fik vi lidt nattefrost.
Ensilagen er våd, og hvis der er meget cikorie i, har jeg hørt flere sige: det ligner ”roetop”.
Det er svært at tørre, og tørstofprocenten er svær at få op på mellem 25 til 30 %, for at undgå saftafløb.
Sandindholdet i ensilagen vil også være  øget.
Indholdet af sporer i ensilagen kan stige meget, og det bør vurderes, om det skal bruges til køerne,
hvis der er for højt et indhold. Tag dine forholdsregler og hold god hygiejne ved malkningen.
Kirstine Lauridsen
Agronom kvæg
Mobil 20436104