torsdag den 20. november 2014

Spergel i efterårsudlægget

Vi ser det ret ofte i kløvergræs lagt ud uden dæksæd: En enkelt ukrudtsart eksploderer og gør alt hvad den kan for at udkonkurrere kløvergræsset. Vi kender det med hyrdetaske på næringsrig jord, pileurt og hanekro på sort jord og lavbund. Spergel (Spergula arvensis), har sin niche og konkurrerer særdeles godt, på næringsfattig jord.
Spergel er en kulturplante eller måske rettere en indslæbt og udnyttet plante, der har været brugt som kosttilskud. Den smager som frisk spinat. Når man finder dem, er der som regel mange, så der kan hurtigt klippes en kurvfuld.
Men da den klarer sig godt på næringsfattige jorde, indikerer den også at der kan være behov for kalkning. Lave Ph-værdier i jorden binder næringsstofferne til kolloiderne, så gødningen ikke virker helt efter hensigten. Vi tager et par jordprøver på marken. En i bæltet med spergel og en i den omgivende mark. Løsningen kan være at give ekstra kalk der hvor sperglen gror. Men nu skal vi først se analysen.
Sven Hermansen Økologikonsulent. Mob 29437550 mail sh@okologi.dk

Vinterbyg med manganstriber

En af de sjældne vinterbygmarker, her ved Bjerringbro, viser manganstriber på trods af, eller måske på grund af at alle forholdsregler er taget.
Marken er sået midt i september, med en forfrugt af en stærk vårtriticale. Jorden er pløjet, pakket inden såning og tromlet med en glat tromle inden fremspiring.
Men så blev det blæsevejr og det begyndt at fyge, lige inden den tunge regn kom og klappede jorden sammen og lavede dybe skyllerender. Alt sammen lige i de dage hvor byggen skulle spire frem.
Jorden er pakket for meget, rødderne har ikke mulighed for at udvikle sig ordentligt, det er med til at fremprovokere mangelsymptomer.
Det er for sent at gøre mere ved det nu, men vi skal være klar til at hjælpe vinterbyggen i gang i det tidlige forår. Først med gødning, og hvis der bliver behov for det, så tjekker vi om der skal bringes mangansulfat ud, før det kommer til at skade afgrøden.
Sven Hermansen. Mobil: 29437550. Mail: sh@okologi.dk

Stockpiling

Hvad er nu det for noget sjusk? Er landmanden gået fallit?
Ingen af delene, det er vinterfoder for Herefordkøer.
Marken blev sået til med kløvergræs i foråret, ukrudt og kløvergræs blev høstet, tørret og presset i rundballer i august. Herefter er ballerne blevet stående, de er presset i net og blot de står op bliver kun den yderste centimeter våd, resten er godt hø til dyrene. Der skal stribeafgræsses, dyrene får nyt græs og en ny balle efter behov, og så de ikke træder marken op.
Dyrene kan efter behov gå op i skoven og lægge sig i halm der.
Billig måde at holde og fodre dyr på.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk