onsdag den 14. januar 2015

Kvikbekæmpelse med Kelly kædeharve påmonteret en såkaldt Pricklekæde

Johan Erichsen har haft en Kelly-harve, påmonteret en såkaldt pricklekæde i stedet for bageste række tallerkener, på prøve. Som det ses på billedet gør den et ganske godt arbejde med at lægge kvikrødder op på overfladen.
Den arbejder forholdsvis overfladisk i jorden, 3-7 cm, tallerkenerne forrest skærer jorden helt igennem som en plov eller vingeskærs-harve. Kellyharven den har en stor kapacitet, fås fra 4-12 m bredde og der kan køres op til 20 km i timen, hvis marken er jævn og traktoren stærk.
Her er et link til en film hvor man kan se maskinen arbejde: https://www.youtube.com/watch?v=n0LRx93ocLE

Indsendt af
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
tirsdag den 13. januar 2015

Nedfældning af kvæggylle til kløvergræs på sandjorde

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fra juli 2014 har økologer stadig mulighed for slageudlægning til kløvergræsmarker i perioden 1. februar til 1. maj.
Det er en stor fordel med slageudlægning på lerjordsmarkerne, der ikke kan bære tung trafik i det tidlige forår. Når marken senere på foråret kan bære, har planterne manglet næring, hvis de ikke har fået gødning, og jorden er ofte for hård til, at det er muligt at nedfælde. På de lettere jordtyper er der ingen tvivl om, at græsmarken kommer bedst i gang, når gyllen nedfældes i løbet af marts måned.
I 2013 og 2014 er der lavet forsøg med nedfældning af kvæggylle ved Århus Universitet, Jyndevad. Det skal understreges, at Jyndevad lokaliteten er flad sandjord.
Det er et konventionelt forsøg, der er gødet med handelsgødning i intervallet 150 – 250 kg N som referencer. I denne blog vil jeg have fokus på forsøgsledende Nf 17 cm, hvor gyllen er nedfældet med en græsjordsnedfælder med 17 cm mellem skærene, Nf 34 cm, hvor der kun er nedfældet med hver andet skær og Sl slangeudlægning. Der er i alle tre forsøgsbehandlinger tilført 170 kg Ammoniumkvælstof i kvæggylle pr. ha
Ved Nf 34 cm er nedfældningsdybden øget til ca.8 cm, hvor der er nedfælde op til 40 ton gylle pr. ha.
I dette forsøg er der et merudbytte på ca. 900 afgrødeenhed pr. ha. Der er kun tale om et forsøg, og derfor er det forbundet med usikkerhed. Derfor skal dette blot ses som en mulighed for at øge udbytterne i kløvergræs på sandjord.
I et økologisk grovfodersædskifte vil der normalt kun være 100-125 kg ammoniumkvælstof til rådighed ved to udbringninger.

Afgrødeskaderne ved fire nedfældninger kan til dels opvejes af den bedre udnyttelse af kvælstoffet. Derfor er der kun 210 afgrødeenheder i merudbytte i 2. årsforsøget, her er der lavet otte nedfældninger over to år. 
Ved udarbejdelse af gødningsplan regnes der med 50 pct. Udnytteles af totalt kvælstoffet ved slageudlægning og 70 pct. udnyttelse ved nedfældning.
Af Poul Christensen økologikonsulent, poc@okologi.dk, mobil. 3062 7545

lørdag den 10. januar 2015

80 kg hybridrug 20 september

Den våde vinter kan gå hen og blive hård ved rugen, den holder ikke af marker med fuld vandmætning. Godt sædskifte med tilhørende godt håndværk vil hjælpe på det, jorden klapper ikke på samme måde sammen.
Her er det en ejendom med æglæggere der samarbejder med en mælkeproducent i nærheden. Der er god gødningskraft i jorden. Rugen er sået efter en vårsæd der kom efter kløvergræs. Det er en metode der bliver set noget kritisk på, da vi ved at der er en meget stor mobilisering af N i perioden fra ca 1. august hvor byggen ikke optager mere. Det kan vintersæd normalt ikke nå at samle op, på JB 1-4.  
Hybridrug sået 20 september når at udvikle sig til en ret kraftig afgrøde, det kunne være man skulle undersøge hvor god den egentlig er til at holde på kvælstoffet.
Sven Hermansen mobil 20437550 mail sh@okologi.dk