fredag den 27. februar 2015

Tørring af græs- og lucernehø med biogasenergi

I projektet Bioenergyfarm 2 var vi på besøg hos en landmand i de italienske alper. I projektet bliver markedet for små biogasanlæg undersøgt og dette anlæg er på 100 kW. Det er kun en enkelt afgasningstank med udstyr leveret af agriKomp. Anlægget er fra 2012 og landmanden får 2,10 kr. pr. kWh strøm, han sælger. Anlægget bliver dagligt fodret med 20 tons gylle, 5 tons fast møg og ½ tons ensilage. Han har 125 malkekøer.
Overskudsvarmen fra gasmotoren bliver brugt til opvarmning af de nærmeste boliger, men det bliver også brugt til tørring af græs og lucerne i minibigballer (5000 stk mellem maj og september). Tørringsanlægget er fra det italienske firma Climair50 http://www.climair50.com/
Tørringsanlægget blev før biogasanlægget drevet med 20 liter olie i timen.
Udover kølevarmen fra motoren trækkes der også varm luft fra et sug under et stor tag på maskinhuset.

http://www.climair50.com/hay-dryers/hay-dryers-for-squared-bales/edmu-24-en-US/

Michael Tersbøl
Mobil: 51532711
Mail: mit@okologi.dkonsdag den 25. februar 2015

Møde i projekt "Det samfundsnyttige landbrug"

Tirsdag d. 24 februar var ca. 80 landmænd, landbrugsskoleelever og andre interessenter, mødt op på Kalø Landbrugsskole, for at høre om de foreløbige 5 cases, der er i gang i projekt ”Det samfundsnyttige landbrug”, som er støttet af Willum fonden. De fik serveret 5 forskellige cases, som alle bidrager til nytænkning af fremtidens landbrug. Se mere på www.detsamfundsnyttigelandbrug.dk

Bjarne Hansen, Økologikonsulent, tlf. 21 15 87 06
lørdag den 21. februar 2015

Forbehandling af kløvergræs der skal pløjes

Hvis man har grej til det, så er det tid for at hakke grønsværen i stykker, så kornet der skal sås efterfølgende kan få fuld gavn af kvælstoffet fra kløvergræsmarken. Det er guld værd med en god jævn overflade at køre på bagefter;-)

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
fredag den 20. februar 2015

Find kvikrødderne

Mange har oplevet at gøre et kæmpe stykke arbejde for at bekæmpe kvik, med skrælpløjning, mange harvninger efter alle kunstens regler, for så at opdage at den efterfølgende afgrøde, hurtigt bliver helt gennemgroet af nye friske kvikskud. Det kan være feks. som her, hvor en bygært-helsæd i 2014, skulle give plads til et nyt kløverudlæg. I den tørre sommer blev udlægget dårligt etableret, men kvikken som skulle være væk, har fået godt fat igen.
Forklaringen i dette tilfælde er at den første 15 cm pløjning har efterladt mange friske skud i pløjelaget -under skrælpløjningen. Når bekæmpelsen ser ud til at være i orden, bliver marken pløjet til den efterfølgende afgrøde, men så vendes den upløjede det op og de nye rødder.
Vi skal ud med spaden og grave en masse huller for at se hvor dybt kvikrødderne ligger. Reglen er at i jord der pløjes årligt er rødderne aktive i hele pløjelaget. I en 3-4 år gammel kløvergræsmark vil kvikrødderne ligge i de øverste 5-10 cm. Men få det lige tjekket.
I dette tilfælde ligger rødderne ned til 20 cm og der er så to muligheder før der skal sås majs. Vi vælger en strategi med at pløje i ca 15 cm nu, harve 3 gange med 14 dages interval. Derefter nedfældes gylle og pløjes, ultimo april. De kvikrødder der nu ligger øverst harves efter behov inden majsen sås 10. maj - efter planen.
Sven Hermansen, mobil: 29437440 mail: sh@okologi.dk

onsdag den 4. februar 2015

Gødningskataloget

På vores online gødningskatalog kan du se hvilke gødninger der er til rådighed i dit område og tilladt for økologer at bruge. Gødningskataloget giver et overblik over hvilke alternativer der er til husdyrgødning.
På gødningskataloget kan man blandt andet se nærringsstofindhold og pris på flere af produkterne. Have park kompost og kaliumvinasse er nogle af de produkter der fremgår af kataloget.
Der er begrænsede ressourcer, af flere af de gødningstyper der er på gødningskataloget, så hvis man vil have fingrene i noget, skal man være hurtigt ude.

Indsendt af Malene Kræfting
mail. msk@okologi.dk mobil. 2026 1072