fredag den 20. februar 2015

Find kvikrødderne

Mange har oplevet at gøre et kæmpe stykke arbejde for at bekæmpe kvik, med skrælpløjning, mange harvninger efter alle kunstens regler, for så at opdage at den efterfølgende afgrøde, hurtigt bliver helt gennemgroet af nye friske kvikskud. Det kan være feks. som her, hvor en bygært-helsæd i 2014, skulle give plads til et nyt kløverudlæg. I den tørre sommer blev udlægget dårligt etableret, men kvikken som skulle være væk, har fået godt fat igen.
Forklaringen i dette tilfælde er at den første 15 cm pløjning har efterladt mange friske skud i pløjelaget -under skrælpløjningen. Når bekæmpelsen ser ud til at være i orden, bliver marken pløjet til den efterfølgende afgrøde, men så vendes den upløjede det op og de nye rødder.
Vi skal ud med spaden og grave en masse huller for at se hvor dybt kvikrødderne ligger. Reglen er at i jord der pløjes årligt er rødderne aktive i hele pløjelaget. I en 3-4 år gammel kløvergræsmark vil kvikrødderne ligge i de øverste 5-10 cm. Men få det lige tjekket.
I dette tilfælde ligger rødderne ned til 20 cm og der er så to muligheder før der skal sås majs. Vi vælger en strategi med at pløje i ca 15 cm nu, harve 3 gange med 14 dages interval. Derefter nedfældes gylle og pløjes, ultimo april. De kvikrødder der nu ligger øverst harves efter behov inden majsen sås 10. maj - efter planen.
Sven Hermansen, mobil: 29437440 mail: sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar