fredag den 27. marts 2015

Kødkaniner er nemme

Små søde kaniner, er ikke (kun) kæledyr, det er MAD
Ønsker du at producere dit eget kød, men du har ikke lyst til at have større dyr som køer, svin eller får. Så kan kaniner været et godt alternativ.
Kaniner har en størrelser, der gør, at de er til at håndtere, og de kræver ikke mere plads, end høns gør. Kaninen giver selvfølge ikke æg, men i stedet er kaninen et stille dyr, der vil ikke vække dig eller din nabo.
Raske kaniner kan sagtens gå udenfor og klare frostgrader, de har heller ikke problemer med regn, hvis de har en udendørs løbegår eller går i et græsningsbur. De skal dog altid have et velstrøet og tørt leje, hvor der ikke er træk, og de skal altid kunne finde skygge. En kanin på over 4 kg bør som minimum have gulvareal på 1m2, og en hunkanin med unger bør have det dobbelte.
En hunkanin af de større racer, som f.eks. Fransk Vædder, vil i løbet af et år sagtens kunne producere 13-18 unger på et år, fordelt på to kuld unger. Hunkaninen er er drægtig i 31 dage, og ungerne skal fravænnes, når der er 7-8 uger gamle.  Det vil være muligt, at hun får flere kuld end to om året, men det er ikke tilrådeligt i forhold til hendes velfærd.
Slagtesvindet ligger på mellem 40-42% alt efter race. Således vil en race som Fransk Vædder med en vægt på ca. 5,5 kg give 3 kg kød.  Denne vægt vil den have, når den er omkring 10 mdr., derfor vil en Fransk Vædder-hun, som får 15 unger om året, være lig med omkring 45 kg kød på under et år.

Økologikonsulent Lars Lambertsen
Mobil: 61974906

tirsdag den 10. marts 2015

Gulurt, igen igen

Det er en langstrakt føljeton, men læringskurven er stadigt stigende, mener vi.
Nu har man på denne sandjordsejendom arbejdet med falsk såbed og forholdsvis sent sået rug i 3 år, for at få nedbragt frøpuljen. I efteråret 2014 fik vi fat på ca 10 t økologisk kvægdybstrøelse forud for såning af rugen, lige omkring 1. oktober. Forud for det var der harvet 3-4 gange let, for at få gulurten til at spire.
Den milde vinter har imidlertid ikke taget livet af de planter der spirede frem efter såning af rugen, det var ellers planen. I dag har vi diskuteret om der skal gives gødning (svinegylle) nu og straks derefter etableres et kløvergræsudlæg i rugen. Det var konsulentens bud. Landmanden er mere stemt for at vente til næste år og så lave et udlæg i grønærter. Der skal nemlig etableres et samarbejde med en økologisk mælkeproducent i nærheden, derfor er der plads til en kløvergræs til slæt i 2-3 år, hurra !
Men risikoen ved at så ærter og kløverudlæg på nypløjet sandjord i foråret 2016 er, at det brænder væk i en tør forsommer og at gulurten kommer til at ødelægge kvaliteten af grønærterne, de skal nemlig nok få sig etableret.
Sven Hermansen mob. 29437550 mail sh@okologi.dk