tirsdag den 10. marts 2015

Gulurt, igen igen

Det er en langstrakt føljeton, men læringskurven er stadigt stigende, mener vi.
Nu har man på denne sandjordsejendom arbejdet med falsk såbed og forholdsvis sent sået rug i 3 år, for at få nedbragt frøpuljen. I efteråret 2014 fik vi fat på ca 10 t økologisk kvægdybstrøelse forud for såning af rugen, lige omkring 1. oktober. Forud for det var der harvet 3-4 gange let, for at få gulurten til at spire.
Den milde vinter har imidlertid ikke taget livet af de planter der spirede frem efter såning af rugen, det var ellers planen. I dag har vi diskuteret om der skal gives gødning (svinegylle) nu og straks derefter etableres et kløvergræsudlæg i rugen. Det var konsulentens bud. Landmanden er mere stemt for at vente til næste år og så lave et udlæg i grønærter. Der skal nemlig etableres et samarbejde med en økologisk mælkeproducent i nærheden, derfor er der plads til en kløvergræs til slæt i 2-3 år, hurra !
Men risikoen ved at så ærter og kløverudlæg på nypløjet sandjord i foråret 2016 er, at det brænder væk i en tør forsommer og at gulurten kommer til at ødelægge kvaliteten af grønærterne, de skal nemlig nok få sig etableret.
Sven Hermansen mob. 29437550 mail sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar