torsdag den 30. april 2015

Rapsjordloppens cyklus

Rapsjordloppen har tilsyneladende en cyklus med at komme talstærkt ca hver syvende år, og det var sidste efterår og måske igen i år.
I denne mark ved Give er mange planter døde i vinter/forår og af de overlevende er mange forkrøblede og forgrenede.
I tilsyneladende raske planter fandt vi også rapsjordloppens larve. I planten på billedet er der to larver.
Denne mark blev slået af og pløjet i sidste uge og der blev sået korn. Rapsen bliver en god forfrugt.
Spørgsmålet var hvilken kornart der kan klare det store ukrudtspres og gødskning til raps.


Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
Tysk vinterhvede klarer sig godt

På Gyllingnæs ved Odder afprøver vi forskellige vinterhvedesorter til økologisk dyrkning. Flere af sorterne kommer fra en økologisk planteforædler i Darzau, Tyskland. De ser ud til, her i det tidlige forår, at klare konkurrencen med ukrudtet bedre end de mest brugte sorter på det danske marked. Sorten til venstre i billedet er Mariboss, hvor man kan se ærenpris begynder at kigge ovenud af afgrøden. Sorten til højre er den Tyske DZW0610h, som allerede er vokset godt forbi ukrudtet. Det er Nordic Seed, der udfører forsøgene i samarbejde med Økologisk Landsforening. Der er mere end 100 forskellige sorter, der i løbet af sæsonen bliver selekteret og udvalgt med henblik på videre forædling.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

torsdag den 23. april 2015

OBS husk "skiltning" om tilskud på din hjemmeside

Hvis du har en erhvervsmæssig hjemmeside, er det et krav at du oplyser web-adressen på din hjemmeside på hektarstøtteansøgningen.

En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside, der har et kommercielt formål som f.eks. salg af afgrøder eller kød, reklame for gårdbutik eller pluk-selv frugt i tilknytning til din bedrift.

Du skal på din hjemmeside indsætte følgende:

· En kort beskrivelse af formålet med økologisk arealtilskud og resultatet af tilskuddet

· EU’s logo

· Teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«

Informationen skal ligge på hjemmesiden tidligst muligt fra tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september, og indtil tilsagnsperioden slutter 31. august 5 år senere, eller indtil hjemmesiden nedlægges. Manglende skiltning på hjemmesiden kan koste dig dit økologiske arealtilskud.

For at overholde kravet om at beskrive formålet og resultatet af ordningen på din hjemmeside kan du fx skrive: ”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”

Du finder en skabelon til den tekst og det logo, som du kan sætte ind på din hjemmeside her: http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/#c29115 .

 

Hvis du ikke allerede har oplyst din hjemmeside på hektarstøtteansøgningen, så skynd dig at kontakte din planteavlskonsulent. Fristen for ændringer til hektarstøtteansøgningen er den 11. maj.

 

Malene Storm Kræfting 
Økologi og planteavlskonsulent  

mail: msk@okologi.dk
mobil: +45 2026 1072

 

 

 

onsdag den 22. april 2015

Økologisk vinterraps er en gambling

Det er altid en gambling at dyrke økologisk vinterraps, da der er mange skadevoldere som kan ødelægge afgrøden. Men hvis det går godt, kan rapsen også indbringe en mindre guldgrube.

Rapsen er en eftertragtet godbid for mange skadedyr.
Snegle
Under fremspiring kan snegle æde kimstængler og blade. Sneglene trives i knoldet jord, hvor de finder skygge under knoldene.
Rapsjordlopper
Rapsjordlopper kan også være et rigtig stort problem i efteråret. De gnaver i de spæde blade og efterlader en noget amputeret mark.
Angreb af rapsjordlopper kommer i cyklusser af ca. 7 års mellemrum. Vi har lige haft nogle år hvor rapsjordlopperne har været mindre aktive, men prognosen melder at der vil komme et kraftigt angreb i efteråret 2015. Tag det med i overvejelserne om markplanen for næste sæson.
Glimmerbøsser
Her i foråret er det glimmerbøsserne der nyder godt af rapsen. Glimmerbøsser gnaver i blomsterknopperne. De gør størst skade på de helt spæde blomsterknopper. Når først rapsen blomstrer skal man ikke være så nervøs for glimmerbøsserne.
Man kan ikke gøre noget ved glimmerbøsserne når de er i afgrøden, men man kan forebygge angreb. Du kan forebygge angreb og skader i forbindelse med angreb, ved at holde rapsen velgødet.
Rapsen må IKKE mangle gødning. En velgødet raps er hurtigere til at blomstre, og den kan til dels vokse sig fra skaderne.
Du kan også blande rybs i såsæden. Rybs blomstrer før raps og glimmerbøsserne vil derfor gnave i rybsen i stedet for i rapsen.
Flere har oplevet succes ved at bruge raps med hvide blomster, da glimmerbøsserne tiltrækkes af gul farve.
Udover alle skadedyrene, er der også en række sygdomme som kan gøre kål på rapsen gennem sæsonen. Men hvis rapsen har overlevet indtil nu, er der en rimelig sandsynlighed for at den klarer sig frem til høst.

Vi krydser fingre for, at de økologiske rapsmarker indbringer en guldgrube i år.

Malene Storm Kræfting
Økologi og planteavlskonsulent 
Mail. msk@okologi.dk
Mobil. 20261072