torsdag den 23. april 2015

OBS husk "skiltning" om tilskud på din hjemmeside

Hvis du har en erhvervsmæssig hjemmeside, er det et krav at du oplyser web-adressen på din hjemmeside på hektarstøtteansøgningen.

En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside, der har et kommercielt formål som f.eks. salg af afgrøder eller kød, reklame for gårdbutik eller pluk-selv frugt i tilknytning til din bedrift.

Du skal på din hjemmeside indsætte følgende:

· En kort beskrivelse af formålet med økologisk arealtilskud og resultatet af tilskuddet

· EU’s logo

· Teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«

Informationen skal ligge på hjemmesiden tidligst muligt fra tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september, og indtil tilsagnsperioden slutter 31. august 5 år senere, eller indtil hjemmesiden nedlægges. Manglende skiltning på hjemmesiden kan koste dig dit økologiske arealtilskud.

For at overholde kravet om at beskrive formålet og resultatet af ordningen på din hjemmeside kan du fx skrive: ”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”

Du finder en skabelon til den tekst og det logo, som du kan sætte ind på din hjemmeside her: http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/#c29115 .

 

Hvis du ikke allerede har oplyst din hjemmeside på hektarstøtteansøgningen, så skynd dig at kontakte din planteavlskonsulent. Fristen for ændringer til hektarstøtteansøgningen er den 11. maj.

 

Malene Storm Kræfting 
Økologi og planteavlskonsulent  

mail: msk@okologi.dk
mobil: +45 2026 1072

 

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar