fredag den 29. maj 2015

Fremtidens forskning i Økologisk Landbrug


EU-kommissionen har de sidste par dage haft gang i en workshop i Milano om dette emne. De er ved at forberede kommende fælles forskningsprogrammer under den nye Forsknings- og Innovationsstrategi Horizon 2020
Mange landmænd fra hele EU var repræsenteret, og de viste stor engagement i workshops (se foto) og debatter om forskningsbehov. Repræsentanter fra EU kommissionen var meget lydhøre og efterlyste input også fremover til udformning af relevante forskningsprogrammer. Der blev også annonceret, at landmænd og andre praktiske aktører skal involveres mere fremover allerede fra starten i projekterne. Nye interessante netværksmulligheder i landdistriktsprogrammet blev understreget (Operational Groups). Gode eksempler på landmandsinnovation fra Soil Association (UK) blev præsenteret - markskoler og lign. De vandt faktisk konkurrencen om "Organic Best Practices" med "landmandsforskning."
EU systemet er ved at få øjnene op for økologisk landbrug. Det er da lovende. 
Michael Tersbøl
Mit@okologi.dk
51532711

tirsdag den 26. maj 2015

Overholder DU max 4 tons hjullast??

Otte tons hjullast med fem aksler (fem overkørsler)

Den 20. maj var der workshop om jordpakning på Årslev forsøgsstation i regi af EU-projektet Recare. Projektet skal finde og dele løsninger til at beskytte vores jord.
Der laves blandt andet forsøg med jordpakning og måling af effekten på plantevækst. Det undersøges også om olieræddike som efterafgrøde kan løsne jorden som en biologisk metode.
Læs mere på www.recare-hub.eu
Udgravning af jordprofil til karakterisering af jordstruktur med SubVESS Flowchart
Undersøgelse af rodudvikling hos byg og olieræddike (efterafgrøde) med vandrette glasrør ved forskellige pakningsintensiteter.

Marktrafikken bliver voldsommere og voldsommere, og pakninger i underjorden som følge af tunge markmaskiner kan være uoprettelige. Det kan have mange konsekvenser, ikke kun for udbyttet, men også for jordens evne til at både aflede vand fra nedbør, og muligheder for at levere vand under tørke. En vigtig tommefingerregel er at undgå en hjullast over 4 tons, og at holde et lavt dæktryk, når du kører i marken, dvs. 0,5-1 bar, afhængig af anbefalinger for det aktuelle dæk.

Dette kan lettere realiseres, hvis man f.eks. bruger:
  • Indtrækssystemer til gylleudbringning i stedet for gyllevogn,
  • Lastbiler til at køre gylle, høstet afgrøde m.v. til og fra marken og så kun traktor inde i marken.
  • Gyllevogn med regulérbar dæktryk undervejs i arbejdet.
Først og fremmest er det vigtigt, at man ikke kører på en mark, der er for våd.

Michael Tersbøl
email: mit@okologi.dk
Mobil: 51532711

tirsdag den 12. maj 2015

Biogasafgrøder i Foulum

Biogasafgrøderne Biogas 1 blanding, sået i 2013, 2014 og i 2015 står godt på Foullum. Det samme kan siges om Skålplanten, også kendt som Silphie.
Der er allerede ved at være et godt plantedække, og det ser ud til at kunne blive en god høst i år.
Vi venter stadig på de sidste opgørelser over biogasudbytter fra sidste år for at kunne gøre resultaterne op.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk