tirsdag den 30. juni 2015

Tyrekalve fra 12-30 måneder på holistisk græs

Disse 25 flotte basser går lige så stille og roligt rundt, de har aldrig fået andet end mælk og græs at æde, det har de haft rigtig godt af og det er billigt. Hver dag får de ca 0,3 ha nyt, langt græs, det gamle de forlader er ca 60 % ædt, og 40 % er trampet ned eller står tilbage og er basis for næste afgræsning om 30 dage.

Lige nu her hvor tidsler og skræpper går i blomst æder de, til vores store overraskelse, begge dele med meget stort velbehag.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
torsdag den 18. juni 2015

Husk 1-2 år uden kløver i sædskiftet

Det er tydeligt, at det er nødvendigt med 1-2 kløverfrie år for, at man kan få etableret en tilfredsstillende kløverbestand igen.På billedet til venstre er der ingen kløver, mens der er tæt på 50 % kløver til højre.

Forfrugt til højre: Kløvergræs ompløjet i 2012. Herefter flere år med korn og majs. Marken er udlagt med kløvergræs i renbestand i efteråret 2014 efter høst af vårbyg.

Forfrugt til venstre: Der har været kløvergræs i 2013 og 2014. Marken er pløjet i efteråret 2014 og er blevet udlagt med kløvergræs på samme tidspunkt som marken til højre.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

 

mandag den 15. juni 2015

Ærterodråd

Den mest tabsvoldene sygdom i ærter er ærterodråd. Ærterodråd er en svamp der angriber rødderne og stænglen lige ved jordoverfladen. Rødderne bliver sorte og stænglen bliver kantet og mørk. Symptomerne begynder typisk at kunne ses i juni. Ved stærke angreb kan hele ærtemarken gå til.

Ærterodråd er en sædskiftesygdom, derfor skal der være mindst 5 ærtefrie år, mellem at man dyrker ærter på den samme mark. Hvis marken først er inficeret, kan der gå helt op til 20 år, før smitten er væk igen. Vikke og Sneglebælg kan bære på ærterodråd, og opformere smitten.

Hvis du har en mark, hvor du er i tvivl om, om der er smitte i jorden, kan du tage en jordtest i efteråret. Testen viser smittetrykket af ærterodråd. Testen kan være rigtig godt givet ud, hvis alternativet er at en hel ærtemark mislykkedes.   


Malene Storm Kræfting 

mail:  msk@okologi.dk
mobil: +45 20261072

 

 

tirsdag den 9. juni 2015

Trist vårbygNår man kører gennem landskabet, ser man flere steder at vårsæden står med lyse, gule blade og ser lidt trist ud. Årsagen til dette kan dels være dårlig jordstruktur, fordi jorden har været for våd, da man såede. Dels at det kolde vejr vi har haft i foråret, har hæmmet frigivelsen af kvælstof.
Planterne har svært ved at udvikle deres rodnet i en kompakt jord. Dårligt rodnet, giver dårlig næringstofoptagelse.   

Malene Storm Kræfting 
mail:  msk@okologi.dk
mobil: +45 20 26 10 72