tirsdag den 25. august 2015

Leverikter og frahegning af fugtige arealer.

August og september måned er vigtige, når leverikte-infektion skal reduceres.
Det er nu, fugtige arealer skal frahegnes, så dyrene ikke afgræsser arealer, hvor pytsneglen lever.
Du kan placere et bræt på jorden ved det fugtige areal, og se om du kan finde pytsneglen.
Pytsneglen vil gemme sig under brættet. Men den er lille – se billedet med tændstikken.
Du kan se infektionsgraden i din besætning på udskriften: Velfærdsnøgletal økologi, som
viser antal slagtefund. Infektionen påvirker både mælkeydelsen og kødtilvæksten.

Kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen , cand. agro., DL 
mobil: +45 20 43 61 04
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar