onsdag den 5. august 2015

Nye Øko-biogasanlæg undervejsI løbet af sommeren er der bygget to økologiske gårdbiogasanlæg. På filmen får du indtryk af den sidste fase af byggeriet ved Kliplev, hvor de to reaktortanke og alle komponenterne er ved at blive sat sammen. På taget er håndværkerne fra agriKomp ved at fastgøre fiberdugen som adskiller gaslageret oven på tanken fra træloftet under dugen.

Fast biomasse som dybstrøelse og ensilage bliver læsset op i dette Vielfrass-indfødningsmodul, hvor det bliver  revet op og løsnet og derefter skubbet ned i reaktoren med en snegl.


Herover ses den nedadgående snegl fra indfødningsenheden og ind i reaktor 1. Til venstre i billedet ses motoren til den ene paddelomrører, og hvordan paddelen er fastgjort i betonen udvendigt.

 
I mellem reaktor 1 og 2 er der et teknikhus, hvor pumper, varmefordeling, el-installation, styring og meget mere er installeret.

Jeg nåede lige at kikke ned i reaktor 1 til paddelomrøreren inden "taget" blev lukket. Der er fire "skovle" (padler) på hver omrører og 2 omrører i reaktor 1 og 1 i reaktor 2. På reaktorvæggen ses varmerør, der skal holde biomassen på 40 grader.

Der bruges ekscenter snekkepumper til at pumpe fra den ene tank til den anden. Det er de mest robuste, når der er højt et tørstofindhold i gyllen.

Biogasanlæggene bliver sat i drift i august-september i år og der vil blive arrangeret åbenthus og andre muligheder for at se anlæggene i drift i det kommende år.

Michael Tersbøl
email: mit@okologi.dk
Mobil 51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar