onsdag den 19. august 2015

Planteavlere høster gødningFlere østjyske planteavlere høster i disse uger gødning på deres kløvermarker og flytter det til raps- og vintersædsmarkerne.
På billedet her bliver der høstet kløvergræs, som flyttes til den mark, der skal sås vinterraps i. 
Hvor meget kvælstof, man på denne måde flytter, varierer efter planteart og vækststadium. Flytter man i forholdet 1:1 ha, kan man med en kløverrig grøngødning tilføre 75-100 kg total-N. Jo højere kløverprocent, jo mere N. 
Med en udnyttelse på 30 % vil der således være en tilførsel på 20-30 kg udnyttet N til foråret. Ønsker man at fuldgøde en vinterrug på lerjord, skal man altså flytte grønmasse i forholdet 3:1 ha. Prøv for erfaringens skyld at lave et par striber, hvor du gødsker anderledes end i resten marken, f.eks. 1:1, 2:1 eller 3:1.
Hvor hurtigt kvælstoffet frigives afhænger igen af vækststadiet og kløverandelen. Jo mere kvælstof i forhold til kulstof, jo hurtigere frigives det. Til vintersæd med lang vækstsæson skal kløvergræsset nok nå at gøre nytte, og selv om man høster 75-100 kg N/ha over jorden, vil rødder og genvækst stadig give god forfrugtsvirkning til efterfølgende afgrøder.


Poul Christensen
Planteavlskonsulent
Mobil: 3062 7545
Mail: poc@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar