fredag den 25. september 2015

Nu kommer der 40 pct. investeringstilskud til mindre økogårdbiogasanlæg

Økologiske landmænd, der vil investere i mindre øko-gårdbiogasanlæg til afgasning af husdyrgødning, kan sandsynligvis søge om tilskud på op til 40 % af investeringen. Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter. Bekendtgørelsen er i høring pt. og kan ses på høringsportalen:
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58750
Her fremgår det endvidere, at ansøgningerne kan indsendes mellem 21. oktober 2015 og 12. januar 2016.
Investeringen må være op til max. 5 mio. kr. og skal være gennemført senest to år efter man har modtaget tilsagnet.
Økologisk Landsforening deltager i projektet BioEnergyFarm 2, hvor vi tilbyder at lave en gratis økonomiberegning til landmænd, der er interesseret i at få en sådan, for at få afklaret om biogas er noget for dem. Vi tilbyder desuden som projektservice at hjælpe med at søge om investeringsstøtten.
Projektet har et online-beregningsværktøj, som kan bruges via internettet. Her kan man som landmand med nogle få indtastede oplysninger få beregnet et investeringsomfang, indtægter og udgifter, samt en vurdering af rentabiliteten. Ønsker du hjælp til at få lavet beregningen så kontakt endelig undertegnede.
Online-beregning: http://www.bioenergyfarm.eu/da/online-biogas-okonomiberegner/

Læs  mere på projektets hjemmeside: http://www.bioenergyfarm.eu/da/


Michael Tersbøl
Mobil: 51532711
Mail: mit@okologi.dk

 

torsdag den 24. september 2015

Nyt øko-biogasanlæg er kommet godt i gang


Hos Jens Krogh ved Ølgod var en flok landmænd og konsulenter på besøg for at se et nyt biogasanlæg på en økologisk kvæggård. Gasmotoren er lige startet, men kører ikke konstant, da gæringsprocessen og biogasproduktionen stadig er under opbygning. Byggeriet er heller ikke afsluttet endnu.
Anlægget skal fodres med dybstrøelse, kvæggylle og lidt overskudsgræs-ensilage. Motoren skal op og yde 340 kW og producere strøm svarende til over 700 husstandes strømforbrug.

Anlægget er leveret af agriKomp fra Tyskland i samarbejdet med JH Bioenergi Aps. og består af to afgasningstanke på hhv. 1200 og 1880 m3, samt fortank, lagertank og indfødningsmodul. Der planlægges et åbenthus arrangement på anlægget senere på efteråret. Den samlede investering er ca. 12. mio. kr.

Michael Tersbøl
mobil: 51532711
Mail: mit@okologi.dk

tirsdag den 22. september 2015

Majs modner uens

Denne majsmark ved Aabenraa blev sået den 20. maj. Halvdelen af marken blev efterfølgende udsat for kraftige fugleangreb, og måtte sås om den 12. juni. I den del af marken, der blev sået om, har der hele sæsonen været mindst ukrudt og flest planter, men kolbeudviklingen er langt bagefter (nederste billede). Kolbeudviklingen i de tidligst såede planter (øverste billede) er nu så langt, at vi forventer, der kan opnås en tørstofprocent på 30 omkring den 15. oktober. Det anbefales, at de to dele af marken ensileres hver for sig.

Planteavlskonsulent, Claus Østergaard

Mobil: 20457465; Mail: co@okologi.dk

mandag den 21. september 2015

Mere græs med stribeafgræsning

Der var sæsonafslutning i markgrupperne i Økologisk Landsforening i sidste uge. På en studietur rundt i det vestlige Jylland fandt deltagerne inspiration til at genopdage stribeafgræsning hos Niels Erik Nielsson, der er økologisk mælkeproducent ved Herning. Han mener, at stribeafgræsning giver højere udbytte, bedre kvaliltet og samtidig slipper han for at afpudse markerne i løbet af sæsonen. Indhegnignen flyttes hver dag med en letvægtstråd på ATV’eren, når køerne hentes. Og køerne er glade og får nyt græs hver dag.
Claus Østergaard, planteavlskonsulent
Mobil 2045765; Mail: co@okologi.dk

onsdag den 16. september 2015

Meget mere græs med faste kørespor

Ved markvandring hos Sejersbøl I/S så vi demonstrationsarealet med faste kørespor. Der var synligt mere kløver og god vækst i dem i parcellen med fuld kontrolleret trafik. Det vil sige INGEN kørsel med vogne, traktorer eller maskiner mellem de 12 meter kørespor.
Jakob Sejersbøl ville med glæde indføre dette system på hele bedriftens græsareal, da han ser en langt bedre vækst i dette system, og evt. mulighed for, at marken kan ligge i tre år i stedet for kun to.
Høstudbyttet registreret i 2014 viser også, at der var 16 % mere tørstof i den fuldt kontrollerede i forhold til tilfældig trafik.
En vigtig forhindring for større udbredelse er, at vogne skal kunne kobles hurtigt fra traktor og over på finsnitteren. Det kræver investeringer på ca. 50.000 pr. græsvogn/traktor. Desuden er det vigtigt, at traktor- og maskinfører er indstillet på og motiveret til at følge "aftalerne" om at følge sporene konsekvent.

For at kunne samle kørslen i ét spor, er græsvognene bagmonteret på snitteren.


Her er systemet til hurtig kobling af græsvognen.


Hans Henrik Pedersen fra CTF-Europe afprøvede jordens porøsitet med et jordspyd.

De tre behandlede parceller set fra 100 meters højde (drone). På det første foto er parcellen nederst med tilfældig trafik, og i midten er det fuldt kontrolleret (hvor maskinerne holder). Øverst ses behandlet som omgivende mark. (delvis kontrolleret)


Her er det tilfældig trafik til højre (den mørke stribe). Fuldt kontrolleret i midten og delvis kontrolleret til venstre. Den mørke stribe var også på dette tidspunkt rig på kløver, men gav altså i 2014 det laveste udbytte.Læs mere om projektet Økologi i Sporet på www.økospor.dk


Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings – og Demonstrationsprogram, (GUDP) under fødevare ministeriet”

Michael Tersbøl
email: mit@okologi.dk
Mobil: 51532711
mandag den 14. september 2015

Stald til malkekøer med horn

Har lige været på studietur i Holland for at se på stalde til malkekøer med horn. Her hos Jan og Mieke Duyndam så vi en nybygget stald med 35 m2 areal pr ko. Opsamlingsareal er stort set væk og erstattet af en stor malkestald som rummer 36 køer ad gangen. Det meget åbne og indbydende staldanlæg er et seriøst bud på en rigtig god løsning til malkekøer med horn.
 
Bjarne Hansen, Økologikonsulent, tlf. 21158706fredag den 11. september 2015

Spændende nyhed fra Krone

Krone har netop præsenteret en ny presser – altså en HELT nyudviklet maskine. Presseren kan presse materialet til piller i en arbejdsgang – altså produktet er piller i stedet for baller.
Der må siges, at være spændende perspektiver i sådan en maskine. Her tænker jeg på halmpiller som omtales i præsentationen af maskinen. I sommerperioden vælger nogle mælkeproducenter, at skifte fra almindelig halm som strømiddel hos kalvene ud med savsmuld, træpiller eller flis for, at reducere antallet af fluer. Disse produkter købes til en forholdsvis høj pris, emballeret i små sække. Tænk nu, hvis man selv kunne presse sin sommerstrøelse, på egen mark og dermed sikre endnu en pind ift. Selvforsyning.
 
Et andet perspektiv kunne være hø piller eller lucerne piller. Kan man bruge dem til noget, eller er det spild af tid? Det kunne være interessant, at undersøge nærmere hvordan de kan håndteres, hvordan holdbarheden er, og om de reagere anderledes i vommen på koen end ensilage og hø som vi kender det i dag.
 
Det burde afprøves i samarbejde med Krone, og en frisk landmand.
 
Kvægbrugskonsulent Mads E. Mortensen
Tlf: 61974912
 
Foto: Krone

tirsdag den 8. september 2015

Rodukrudt: bekæmp kun det, der vokser


Fra midt i september begynder væksten hos nogle af de problematiske arter af rodukrudt at gå i stå. Når det sker, får man ikke længere effekt af en bekæmpelse.
De arter, der stopper væksten efterår/vinter, er tidsel, følfod og agersvinemælk, som man alle ser på billedet her. Har man problemer med disse arter, skal bekæmpelsen derfor ske nu og ellers først til foråret, når de genoptager deres vækst.
En indsats nu skal ske med skrælpløjning eller med en harve med fuld gennemskæring.
Kvik fortsætter væksten og kan derfor bekæmpes over en længere periode.

Poul Christensen
Planteavlskonsulent
Tlf. 3062 7545
Mail: poc@okologi.dk