onsdag den 16. september 2015

Meget mere græs med faste kørespor

Ved markvandring hos Sejersbøl I/S så vi demonstrationsarealet med faste kørespor. Der var synligt mere kløver og god vækst i dem i parcellen med fuld kontrolleret trafik. Det vil sige INGEN kørsel med vogne, traktorer eller maskiner mellem de 12 meter kørespor.
Jakob Sejersbøl ville med glæde indføre dette system på hele bedriftens græsareal, da han ser en langt bedre vækst i dette system, og evt. mulighed for, at marken kan ligge i tre år i stedet for kun to.
Høstudbyttet registreret i 2014 viser også, at der var 16 % mere tørstof i den fuldt kontrollerede i forhold til tilfældig trafik.
En vigtig forhindring for større udbredelse er, at vogne skal kunne kobles hurtigt fra traktor og over på finsnitteren. Det kræver investeringer på ca. 50.000 pr. græsvogn/traktor. Desuden er det vigtigt, at traktor- og maskinfører er indstillet på og motiveret til at følge "aftalerne" om at følge sporene konsekvent.

For at kunne samle kørslen i ét spor, er græsvognene bagmonteret på snitteren.


Her er systemet til hurtig kobling af græsvognen.


Hans Henrik Pedersen fra CTF-Europe afprøvede jordens porøsitet med et jordspyd.

De tre behandlede parceller set fra 100 meters højde (drone). På det første foto er parcellen nederst med tilfældig trafik, og i midten er det fuldt kontrolleret (hvor maskinerne holder). Øverst ses behandlet som omgivende mark. (delvis kontrolleret)


Her er det tilfældig trafik til højre (den mørke stribe). Fuldt kontrolleret i midten og delvis kontrolleret til venstre. Den mørke stribe var også på dette tidspunkt rig på kløver, men gav altså i 2014 det laveste udbytte.Læs mere om projektet Økologi i Sporet på www.økospor.dk


Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings – og Demonstrationsprogram, (GUDP) under fødevare ministeriet”

Michael Tersbøl
email: mit@okologi.dk
Mobil: 51532711
Ingen kommentarer:

Send en kommentar