torsdag den 8. oktober 2015

Biogas på den simple og billige måde

I Bayern har man tradition for bygge små og meget simple biogasanlæg. Et sådant så vi igen igen i det fælleseuropæiske projekt BioEnergyFarm. 1 reaktor på 1500 m3, 1 indfødningssnegl til 5 tons dybstrøelse om dagen, 1 langskaftet omrører, 1 gyllepumpe (chopperpumpe) til 12 tons gylle pr. dag, 1 gasmotorgenerator på 75 kW . = 300.000 € / 2.225.000 kr. Landmanden havde desuden leveret noget af arbejdet til byggeriet.

Anlægget leveres ikke nøglefærdigt, men et rådgivningsbureau samler alle leverancerne til anlægget og styrer byggeriet. 20 anlæg som dette har de fået i gang i München-området siden 2012. Rådgivningsbureauet hedder Biogasprojekte D&K og man kan se mere til deres koncept her: http://www.biogasdk.de/Start-Eng.html

Dette koncept er meget konkurrencedygtigt på prisen, da der ikke er et firma som skal tjene på et nøglefærdigt koncept. Til gengæld har landmanden en større risiko med et anlæg der er stykket sammen på denne måde. Men med så simpelt et anlæg er der ikke meget der kan gå galt. Mon vi også kan få konceptet at se hos danske økologiske landmænd?

Michael Tersbøl
Mobil: 51532711


http://www.bioenergyfarm.eu/da/

torsdag den 1. oktober 2015

Køer foretrækker timothe

Der blev kigget på græsforsøg forleden hos Esben Møller Xu. Mange forskellige blandinger med fokus på alsidighed er udlagt til afgræsning. Der er udlagt kombinationer af alm. rajgræs, strandsvingel , engsvingel og timothe med iblandet hvidkløver. De sammenlignes med frøblandinger 20, 22, 24 og 26. Det er blandingerne, der giver det højeste udbytte med blanding 20, som topscorer. Det er også den eneste blanding i forsøget med rødkløver.

Det viser sig, som det ses på billedet, at den parcel, der bliver afgræsses mest jævnt er udlagt med 20 kg timothe og 4 kg hvidkløver – og det selvom blandingen med rajgræs og hvidkløver har næsten det dobbelte sukkerindhold. Så nu er spørgsmålet bare hvor lidt timothe man kan nøjes med for at få rajgræs, svingel og hvidkløver til at glide ned.

Claus Østergaard, planteavlskonsulent

Mobil: 20 45 74 65 Mail: co@okologi.dk

 

Med venlig hilsen

Claus Østergaard 
Planteavlskonsulent  

 
  

Silkeborgvej 260 - 8230 Åbyhøj
tlf: 8732 2700 - www.okologi.dk


mail:  co@okologi.dk
+45 20 45 74 65
mobil: +45 20 45 74 65