onsdag den 25. februar 2015

Møde i projekt "Det samfundsnyttige landbrug"

Tirsdag d. 24 februar var ca. 80 landmænd, landbrugsskoleelever og andre interessenter, mødt op på Kalø Landbrugsskole, for at høre om de foreløbige 5 cases, der er i gang i projekt ”Det samfundsnyttige landbrug”, som er støttet af Willum fonden. De fik serveret 5 forskellige cases, som alle bidrager til nytænkning af fremtidens landbrug. Se mere på www.detsamfundsnyttigelandbrug.dk

Bjarne Hansen, Økologikonsulent, tlf. 21 15 87 06