tirsdag den 26. maj 2015

Overholder DU max 4 tons hjullast??

Otte tons hjullast med fem aksler (fem overkørsler)

Den 20. maj var der workshop om jordpakning på Årslev forsøgsstation i regi af EU-projektet Recare. Projektet skal finde og dele løsninger til at beskytte vores jord.
Der laves blandt andet forsøg med jordpakning og måling af effekten på plantevækst. Det undersøges også om olieræddike som efterafgrøde kan løsne jorden som en biologisk metode.
Læs mere på www.recare-hub.eu
Udgravning af jordprofil til karakterisering af jordstruktur med SubVESS Flowchart
Undersøgelse af rodudvikling hos byg og olieræddike (efterafgrøde) med vandrette glasrør ved forskellige pakningsintensiteter.

Marktrafikken bliver voldsommere og voldsommere, og pakninger i underjorden som følge af tunge markmaskiner kan være uoprettelige. Det kan have mange konsekvenser, ikke kun for udbyttet, men også for jordens evne til at både aflede vand fra nedbør, og muligheder for at levere vand under tørke. En vigtig tommefingerregel er at undgå en hjullast over 4 tons, og at holde et lavt dæktryk, når du kører i marken, dvs. 0,5-1 bar, afhængig af anbefalinger for det aktuelle dæk.

Dette kan lettere realiseres, hvis man f.eks. bruger:
  • Indtrækssystemer til gylleudbringning i stedet for gyllevogn,
  • Lastbiler til at køre gylle, høstet afgrøde m.v. til og fra marken og så kun traktor inde i marken.
  • Gyllevogn med regulérbar dæktryk undervejs i arbejdet.
Først og fremmest er det vigtigt, at man ikke kører på en mark, der er for våd.

Michael Tersbøl
email: mit@okologi.dk
Mobil: 51532711